За нас

Адвокатското друштво Тошиќ и Јевтиќ од своето основање во 2012 година до денес, успеа да се прифилира во едно од водечките адвокатски друштва, при давање правни услуги во делот на трговско право, корпоративно управување, инвестициите во рударскиот сектор, секторот за недвижности, енергија, стечајните постапки и работните односи.

Нашата посветеност, ни овозможи да работиме на некои од најголемите преземања и инвестиции во нашата држава во изминатиот период.

Адвокатското друштво ТОШИЌ & ЈЕВТИЌ е член на Македонско-бугарската стопанска комора, АМCHAM – THE AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN MACEDONIA, каде нашите партнери и адвокати активно учествуваат во подобрување на законските решенија за членките на коморите и на целата бизнис заедница во целина.